راهنما

اجراییه مهریه یک اصطلاح حقوقی است که برای فعال شدن یک حکم یا دستور کاربرد دارد. بر اساس قانون پس از جاری شدن عقد نکاح و ثبت دفتری، زن مالک مهریه است و هر زمان که بخواهد می تواند آن را از مرد مطالبه کند. لذا در صورتی که زوج مهریه را به صورت توافقی پرداخت نکند. زوجه باید برای دریافت مهریه و فعال کردن آن درخواست اجراییه نماید. در گذشته زوجه برای درخواست اجراییه مهریه می بایست به دادگاه عمومی با خانواده مراجعه می کرد. اما بر اساس قوانین جدید، کسانی که بخواهند برای دریافت مهریه اقدام کنند ابتدا باید برای فعال کردن درخواست اجرائیه مهریه به دفتر ثبت ازدواجی که ازدواج آنها در آن ثبت شده است مراجعه کنند. تا مدارک لازم برای فعال شدن درخواست اجرائیه به دفاتر ثبت اسناد رسمی ارسال شود.

دفتر ازدواج 355 و طلاق 41 تهران، خدمات اجرائیه را در سراسر شهر تهران ارائه میدهد. تسریع و تسهیل در امور اداری، مشاوره حقوقی و کارگاه آموزشی از جمله خدمات دفتر ازدواج و طلاق در انجام امور اجرائیه می باشد.

کارگاه آموزشی اجرائیه در سایت ازدواج و طلاق نیز سعی کرده است با بیان مطالب حقوقی لازم در ثبت امور اجرائیه، نکات لارم را جهت تسهیل در انجام این امور برای مراجعین عزیز فراهم آورد.

images
images
images
images
images