شروط ضمن عقد

نحوه نوشتن نمونه متن عقدنامه ازدواج دائم ، به این صورت است که طرفین ، در خصوص شرایط ازدواج ، به تفاهم رسیده و سپس ، با مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق ، درخواست تنظیم متن عقدنامه ازدواج دائم را ارائه می نمایند . البته ، در نمونه متن عقدنامه ازدواج دائم ، یکسری از شروط ضمن عقد ، پیش بینی شده است که زوجین ، در صورت تمایل ، می توانند اقدام به امضای هر یک از شروط دوازده گانه طلاق نموده و یا اینکه از امضای برخی از بندهای آن ، خودداری نمایند که این موضوع ، بسیار واجد اهمیت بوده و آثار حقوقی خاصی دارد . به همین دلیل ، در این قسمت ، شروط ضمن [...]

معیار انتخاب همسر از دیدگاه روانشناسی

1- تعهد: تصمیم واقعی برای متعهد شدن به طرف مقابل عشق واقعی را تعریف می کند. زندگی دارای پستی و بلندی های بسیاری است و آن چه که مهم است تعهد افراد به یکدیگر در این دوران است و عشق را پایدار و همیشگی می کند. 2- داشتن سلامت جسمی و روانی: هر فردی قبل از ازدواج باید از سلامت نسبی جسمی و روانی برخوردار باشد و به رشد نسبی عقلی و احساسی رسیده باشد. بر اساس این معیار باید به بیماری هایی مانند وسواس شدید، افسردگی شدید، عصبانیت های بیمار گونه، هر گونه اعتیاد و مصرف دارو  و روان رنجوری های مزمن و نا توان ساز و روان پریشی های شدت افزا و همچنین هر نوع اختلال شخصیت از قبیل[...]