ازدواج های حرام

ازدواج در موارد زیر، حرام و باطل است:

1- ازدواج اجباری بدون رضایت دختر یا پسر.

2- ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر یا جدّ پدری اش.

3- ازدواج موقّت بدون تعیین مهریّه و مدّت.

4- ازدواج با محارم.

5- ازدواج با زن شوهردار.

6- ازدواج با خواهرزن.

7- ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده زن، بدون اجاز ه او.

8- ازدواج با زن عدّه دار.

9- ازدواج با خواهر، مادر و دختر لواط دهنده.

10- ازدواج با کافر غیر کتابی.

11- ارتداد همسر.

12- ازدواج با اهل سنّت در صورت احتمال انحراف عقیدتی.

13- ازدواج در حال احرام.

14- ازدواج دائم با زن پنجم.

15- ازدواج دائم مرد با زنی که در عقد موقّت اوست، باطل است.

16- ازدواج موقّت مرد با زنی که در عقد دائم اوست.

17- ازدواج با زن سه طلاقه بدون محلّل.

18- ازدواج با زن نُه طلاقه.

19- ازدواج با خنثای مشکل.

20- ازدواج با زن زناکار، پیش از توبه زن.

21- ازدواج با دختر خاله در صورت زنا با خاله.

22- ازدواج با دختر عمّه در صورت زنا با عمّه.

23- ازدواج با افرادی که بیماری خطرناک و واگیردار دارند.

24- ازدواج با فرزند خوانده.

01 نظر

  1. 27 آذر 1402

    سارا جمالی

    سلام. در سایتتون به موضوعات خوبی پرداخت شده.
    ممنونم.

یک نظر بگذارید