جرم ترک حضانت فرزند

حضانت فرزندان و مراقبت از آنها مطابق ماده 1168 قانون مدنی تکلیف پدر و مادر است ، فلذا آنها حق ندارند از حضانت فرزند خودداری نموده و ترک حضانت نمایند . ترک حضانت فرزند به معنای عدم انجام تکلیف حضانت و نگهداری از فرزند می باشد . در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای خاصی در مورد جرم ترک حضانت فرزند پیش بینی نشده است . با این وجود ماده 1172 قانون مدنی در مورد ترک حضانت فرزند حایز اهمیت است . بر اساس این ماده ، هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست ، از نگاهداری او امتناع کنند . در صورت امتناع یکی از ابوین ، حاکم باید به تقاضای دیگری ، یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم ، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تامین کند .

بر اساس این ماده ، دادگاه فقط می تواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت فرزند به عهده اوست به انجام وظیفه الزام نماید . لیکن اگر آن شخص بر خلاف حکم دادگاه همچنان از حضانت خودداری نماید ، دادگاه طبق قانون مدنی نمی تواند جز واگذار کردن نگاهداری طفل به دیگری با هزینه پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی وی ، به خرج مادر ضمانت اجرای دیگری مقرر کند .

01 نظر

  1. 19 خرداد 1403

    هادوی

    سلام علیکم. از مطالب حقوقی سایت بخصوص بخش حضانت استفاده کردیم. سپاسگزارم. ان شااله جهت عقد موقت به دفتر شما مراجعه میکنم.

یک نظر بگذارید