جرم عدم پرداخت مهریه

بر اساس قانون ، در حال حاضر ، عدم پرداخت مهریه تا سقف یکصد و ده سکه طلا یا معادل ریالی آن ، مشمول ضمانت اجرای کیفری است . بنابراین ، میزان مهریه زن هر چقدر که باشد ، بر اساس قانون تا میزان یکصد و ده سکه آن مشمول جرم نپرداختن مهریه است ؛ اما زائد بر آن ضمانت اجرای کیفری ندارد . لذا اگر مهریه خانم تا صد و ده سکه باشد ، می تواند مرد را به جرم ندادن مهریه تحت تعقیب کیفری قرار دهد و مرد بازداشت می شود . البته گفتنی است که مرد تا یک ماه پس از قطعی شدن حکم پرداخت مهریه زن در دادگاه ، فرصت دارد که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به دادگاه بدهد که در این صورت ، دادگاه این درخواست را مورد رسیدگی قرار می دهد . در صورتی که اعسار مرد را وارد بداند ، حکم به قسط بندی شدن مهریه صادر می کند . در این شرایط ، اگر مرد باز هم از پرداخت اقساط مهریه خودداری کند ، قسط بندی شدن مهریه منتفی می شود و مرد باید یکجا مهریه را بدهد .

یک نظر بگذارید