حق طلاق و طلاق از طرف زن

– منظور از حق طلاق چیست؟

بر اساس قانون مدنی ، مردها ، هر زمان که بخواهند ، می توانند به دادگاه مراجعه کرده و حتی بی آنکه دلیل موجهی داشته باشند ، همسر خود را طلاق بدهند . البته ، طلاق از طرف مرد ، مستلزم پرداخت کلیه حقوق مالی زن پس از طلاق می باشد . با این حال ، نیازی نیست که در طلاق از طرف مرد ، دلیل موجه ، مستند و قانونی وجود داشته باشد ؛ چرا که اصولا حق طلاق ، با مردان است .

در مقابل ، زمانی که خانم ها بخواهند اقدام به جدا شدن از همسر خود نمایند ، می بایست لزوما به یکی از دلایل موجه و قانونی ، استناد نمایند تا بتوانند حکم طلاق را از دادگاه ، دریافت کنند . از جمله مهم ترین دلایلی که خانم ها به استناد آنها می توانند درخواست طلاق کنند ، وجود موارد عسر و حرج یا سختی غیر قابل تحمل در زندگی مشترک است که قاضی در صورت احراز آنها ، حکم طلاق صادر می کند .

علاوه بر طلاق عسر و حرج ، در سند ازدواج نیز ، شروط دوازده گانه ای مقرر شده است که در صورت وجود هر یک از موارد ذکر شده ( در صورت امضا شدن آن شرط توسط زوج ) ، می توان به استناد آنها ، از همسر جدا شد . به عنوان مثال ، ترک زندگی خانوادگی ، اعتیاد شوهر ، عدم پرداخت نفقه یا عجز از پرداخت نفقه ، از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن ، اجازه طلاق را می دهند .

همچنین ، ممکن است که زن ، حق طلاق نیز داشته باشد . در پاسخ به این سوال که منظور از حق طلاق چیست ، باید گفت که اگر حین عقد ازدواج یا پس از آن ، زوجین ، به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و توافق کنند که علاوه بر مرد ، زوجه نیز حق طلاق داشته باشد ، زوجه ، به استناد این توافق ، می تواند اقدام به انجام مراحل طلاق نماید .

به عبارت دیگر ، منظور از حق طلاق زن ، این است که مرد ، به عنوان دارنده حق طلاق ، به زن نیز وکالت دهد که در صورت تمایل ، به جای شوهر ، خودش را مطلقه کند . البته ، دادن حق طلاق به زن ، حق طلاق مرد را نفی نکرده و مرد ، همچنان می تواند همسر خود را طلاق دهد . اما در صورت اسقاط حق عزل ، نمی تواند زن را که وکیل از جانب مرد برای طلاق دادن خودش است ، عزل نماید .

– شرایط درخواست طلاق از طرف زن با حق طلاق

همانگونه که اشاره شد ، درخواست طلاق از طرف زن با داشتن طلاق ، یکی از راه ها و روش هایی است که زنان به استناد آن می توانند درخواست طلاق نمایند . اما یکی از موضوعات مهمی که در خصوص این نوع از طلاق وجود دارد ، این مساله است که شرایط درخواست طلاق از طرف زن با داشتن حق طلاق ، چیست و زنانی که حق طلاق یا وکالت در طلاق را از همسر خود گرفته اند ، تحت چه شرایطی و به چه نحوی می توانند این حق را اعمال نمایند ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که یکی از مهم ترین شرایط درخواست طلاق از طرف زن با داشتن حق طلاق ، این است که زن ، بتواند داشتن حق طلاق خود را اثبات نماید ؛ چرا که اصولا بدون داشتن این حق ، امکان طلاق از طرف زن وجود نداشته و باید از طرق دیگر ، همچون استناد به موارد عسر و حرج ، شروط ضمن عقد و یا نهایتا طلاق توافقی ، اقدام نماید .

به این منظور ، لازم است که حق طلاق زن ، به استناد یک سند رسمی ، به زن داده شده باشد . به عبارت دیگر ، زن و مرد ، باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و حق طلاق ، به زن داده شده باشد . بهتر است که متن حق طلاق زن ، به صورتی تنظیم شده باشد که امکان عزل کردن وکیل ( زن ) توسط شوهر ، ساقط شده باشد .

یکی دیگر از شرایط مربوط به نحوه درخواست طلاق از طرف زن با داشتن حق طلاق ، این است که حق طلاق ، به صورت مطلق به زن داده شده باشد . در غیر این صورت ، یعنی در حالتی که حق طلاق ، به صورت مشروط باشد ، ابتدا زن ، باید وقوع شرط ذکر شده را در دادگاه به اثبات برساند تا پس از آن ، بتواند حق طلاق خود را اعمال کند .

یکی دیگر از شرایط درخواست طلاق از طرف زن با داشتن حق طلاق ، این است که زن ، باید اقدام به معرفی یک وکیل دادگستری به وکالت از شوهر نماید . در واقع ، از آن جهت که زن ، به جای مرد ، دادخواست طلاق می دهد ، می بایست شخصی نیز ، وکالت همسر را به عهده گیرد . البته ، وکیل زن و وکیل شوهر ، می بایست متفاوت باشند ؛ چرا که به لحاظ حقوقی ، این امکان وجود ندارد که یک نفر ، وکیل هر دو طرف دعوی باشد که در ادامه ، مراحل ، نحوه و هزینه این نوع طلاق نیز ، توضیح داده می شود

یک نظر بگذارید