دریافت مهریه بالای 110 سکه

مهریه ، هدیه ای است که مرد در هنگام انعقاد عقد ازدواج به همسر خود می دهد. در این بخش انواع مهریه گفته شد که آقا تحت هیچ شرایطی نمی تواند از پرداخت مهریه امتناع کند . از این رو مهریه به هر تعدادی که باشد باید پرداخت شود و تصور اینکه مهریه بالای 110 سکه غیر قابل دریافت است اشتباه است . تنها موضوعی که قانون گذار با تصویب این قانون سعی داشت که به آن نظم دهد ، وضعیت پرداخت مهریه مازاد بر 110 سکه است .

– برای دربافت مهریه کمتر 110 سکه یا خود 110 سکه ، خانم می تواند طبق روال عادی به دادگاه مراجعه کند و مهریه خود را مطالبه کند . امتیازی که قانون گذار برای مهریه تا 110 سکه در نظر گرفته است این است که تا این مقدار نیازی نیست که خانم در دادگاه ثابت کند که مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد . به عبارتی مهریه تا 110 سکه ، بدون اثبات توانایی مالی مرد باید پرداخت شود البته اگر مرد ادعای اعسار کرد ، دادگاه به این ادعا رسیدگی و در اغلب موارد مهریه را قسط بندی می کند .

– دریافت مهریه بالای 110 سکه برخلاف مهریه تا 110 سکه به این نیاز دارد که خانم به دادگاه مراجعه کند و ثابت کند که مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را تا میزان بیش از 110 سکه را دارد . برای این کار خانم باید اموالی را از آقا به دادگاه معرفی کند . معرفی اموال برای دریافت مهریه شرایطی دارد. علاوه برای مهریه بالای 110 سکه دادگاه حکم حبس صادر نمی کند و خانم نمی تواند از مرد شکایت کیفری کند .

یک نظر بگذارید