شرایط ازدواج بدون اجازه پدر

شرایط ازدواج بدون اجازه پدر یا جد پدری، که وجود یکی از آن ها کافی است،عبارتند از:

1- دختر باکره نبوده و مطلقه باشد.

2- پدر و جد پدری دختر باکره، هر دو فوت کرده باشند.

3- پدر یا جد پدری دختر باکره، در زمان ازدواج، حاضر نباشند و کسب اجازه از آن ها نیز ممکن نباشد.

4- پدر یا جد پدری دختر باکره، بدون داشتن عذری موجه، از دادن اذن به دختر، برای ازدواج دائم یا صیغه (همان عقد موقت) با خواستگارش، خودداری کنند.

شایان ذکر است که ازدواج اول، دوم و… دختر ملاک نیست و چنانچه دختر، حتی پس از ازدواج و طلاق، همچنان باکره باشد، به اذن پدر یا جد پدری خود برای ازدواج دائم یا موقت، نیاز دارد.

در صورتی که پدر یا جد پدری، بدون عذری موجه، از دادن اذن برای ازدواج دختر باکره، خودداری کنند یا در محل، حاضر نباشند و کسب اجازه از آن ها نیز ممکن نباشد، او می تواند، با گرفتن اذن از دادگاه، علی رغم باکره بودن، بدون اذن پدر یا جد پدری، با خواستگار مورد نظر خود، ازدواج کند.

از آنجا که این امر، یعنی گرفتن حکم دادگاه، برای ازدواج بدون اذن پدر، نیازمند طی کردن مراحل و نحوه انجام مخصوص این امر است، در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره مراحل و نحوه ازدواج بدون اجازه پدر، صحبت کنیم که مطابق شرح زیر است:

در ابتدا، دختر باید، اقدام به تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا و سپس، احراز هویت ثنا نموده که این امر یا با مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا با مراجعه به آدرس sana.adliran.ir میسر و ممکن است.

سپس، دختر باید، دادخواست اجازه ازدواج از دادگاه را با کمک وکیل یا مشاور حقوقی یا نمونه دادخواست های موجود در اینترنت، تنظیم کرده و فایل آن را تحویل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دهد تا آن را ثبت و به دادگاه صالح برای این امر، ارسال کنند.

در مرحله آخر، دختر باید، بعد از دریافت پیامک ابلاغیه سامانه ثنا، در جلسه رسیدگی به پرونده درخواست اجازه ازدواج خود، شرکت کرده و خواستگار خود و میزان مهر تعیین شده را نیز به دادگاه معرفی و اعلام کند و اثبات نماید که خواستگار، از نظر مالی، اجتماعی و اخلاقی، هم کفو او است و پدر یا جد پدری، بدون عذری موجه، از دادن اذن ازدواج، مضایقه می کنند.

در نهایت، دادگاه، پدر یا جد پدری را فرا می خواند و در صورتی که پدر یا جد پدری، بدون عذری موجه، حاضر نشوند یا در صورت حضور، نتوانند اثبات کنند که با دلیلی موجه، از دادن اذن ازدواج به دختر باکره، خودداری می نمایند، دادگاه، حکم اجازه ازدواج را صادر خواهد کرد و دختر می تواند، با در دست داشتن حکم دادگاه، همراه خواستگار خود و شهود عقد نکاح، به دفترخانه، مراجعه کرده و اقدام به ازدواج کند.

 

یک نظر بگذارید