عده زن و انواع آن

عده زن چیست؟

ماده 1150 قانون مدنی به تعریف عده زن پرداخته است . مطابق این ماده ” عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند ” . بنابراین، ازدواج در زمان عده ممنوع بوده و تا انقضای آن مدت، زن، حق نکاح مجدد ندارد.

حکم نگه داشتن عده برای زن که یک حکم شرعی نیز هست می تواند جلوگیری از اختلاط نسل باشد . چرا که بر اساس مدت هایی که برای انواع عده مقرر شده است ، می توان اطمینان یافت که زن باردار هست یا خیر . دلیل دوم نیز می تواند به جهت رعایت حرمت نکاحی که به هر دلیل منحل شده است باشد .

انواع و اقسام عده

به هر حال ، مسئله ای که مهم است این است که نگه داشتن عده امری لازم و ضروری است ؛ بنابراین اطلاع از اینکه نگه داشتن عده در چه مواردی برای زن لازم است ، امری مهم است . به همین دلیل در این قسمت انواع و اقسام عده زن را مورد بررسی قرار می دهیم .

عده طلاق 

مطابق قانون مدنی ، نگه داشتن عده طلاق عقد دائم و عده طلاق نزدیکی به شُبهه لازم و ضروری است . هرکدام از این عده ها احکام ویژه خود را دارند . بنابراین ، برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی لینک مربوطه کلیک کنید .

عده فسخ نکاح 

یکی از روش های انحلال نکاح فسخ نکاح است . فسخ نکاح با طلاق متفاوت است . قانون مدنی به علت وجود پاره ای از موارد به طرف مقابل حق فسخ نکاح را داده است . علیرغم تفاوت های فسخ نکاح و طلاق ، نگه داشت عده برای فسخ نکاح نیز لازم است . برای اطلاع از جزئیات عده فسخ نکاح کلیک کنید .

عده وفات

علی رغم این تصور که تنها طلاق و جدایی زن و شوهر از یکدیگر سبب لزوم نگه داشت عده می شود ، اما فوت مرد نیز سبب می شود تا زن ملزم به نگه داشتن عده شود که مدت آن متفاوت است . برای دریافت اطلاع بیشتر در مورد عده وفات کلیک کنید .

عده بذل و انقاضای مدت

بذل مدت و انقضای مدت از جمله روش های انحلال عقد موقت می باشند . بنابراین ، در عقد دائم کاربردی ندارند . مدت عده بذل و انقضای مدت کمی کمتر از سایر انواع عده است .

یک نظر بگذارید