مطالبه مهریه

بر اساس ماده 1082 قانون مدنی ، به محض وقوع عقد ازدواج ، زن مالک مهریه می شود و از همان لحظه مستحق دریافت مهریه خواهد بود . قاعدتا زن از همان لحظه وقوع عقد می تواند مهریه خود را مطالبه کند ؛ با این حال مطالبه مهریه عمدتا در فرضی به وقوع می پیوندد که زن و مرد با یکدیگر اختلاف داشته باشند . با این حال ، بر اساس قانون ، گرفتن مهریه بدون طلاق نیز امکانپذیر است .
نکته مهمی که در خصوص مطالبه مهریه وجود دارد آن است که مطالبه مهریه در خصوص مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه متفاوت است . به دلیل اینکه در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد ، زن باید اموالی از شوهرش به دادگاه معرفی کند تا بتواند مهریه را از محل آن وصول نماید .

– روش های مطالبه مهریه

از آن جهت که مطالبه مهریه زن موضوعی بسیار مهم نزد قانونگذار است ، بر اساس مقررات قانونی و رویه های قانونی ، زن می تواند با استفاده از روش هایی مهریه اش را مطالبه کند . بر این اساس ، مطالبه مهریه از دو روش امکانپذیر است .

راه اول مطالبه مهریه ؛ همانگونه که در عرف معمول است آن است که زن با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم می کند . این امر نیازمند رسیدگی در دادگاه و صدور حکم مبنی بر پرداخت مهریه است .

اما روش دوم مطالبه مهریه آن است که زن باید به جای دادگاه به اجرای ثبت مراجعه کند و از طریق ثبتی مهریه اش را وصول کند . در واقع به دلیل اینکه مهریه در سند ازدواج ذکر شده است و سند ازدواج نیز یک سند رسمی است ، زن می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل سکونتش مهریه اش را به اجرا بگذارد و حتی مرد را ممنوع الخروج نماید ..

نکته مهمی که در خصوص راههای مطالبه مهریه وجود دارد آن است که مطالبه مهریه از طریق دادگاه و از طریق اجرای ثبت به صورت همزمان امکانپذیر نیست . در صورتی که در دادگاه ثابت بشود که زن ابتدا از طریق اجرای ثبت درخواست مهریه کرده است ، دعوای او در دادگاه رد خواهد شد .

یک نظر بگذارید