مواردی که لازم نیست زن عده نگه دارد

در موارد زیر، لازم نیست زن عدّه نگه دارد و بلافاصله میتواند ازدواج کند

1- ازدواج زن با شوهر قبلی که تازه از او جدا شده و در عدّه او به سر میبرد.

2- زنی که در ازدواج دائم یا موقّت، شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد.

3- زنی که نُه سالش تمام نشده باشد.

4- زن یائسه.

  • یائسه به زنی گفته میشود که سنّش به حدّی رسیده که دیگر عادت ماهانه نمیبیند و اگر خونی ببیند، خون حیض محسوب نمیشود.

مسأله: زنان سیّده و غیر سیّده، هر دو بعد از تمام شدن پنجاه سال قمری یائسه میشوند. یعنی اگر در این سنّ و سال خونی ببینند، خون حیض نیست مگر اینکه آنچه می بینند تمام شرایط حیض را داشته باشد که در این صورت باید مطابق آن عمل کنند.

  • 50 سال قمری تقریباً 543 روز و 18 ساعت، یعنی 18 ماه و 3 روز کمتر از 50 سال شمسی است. بنابراین سنّ یائسگی به سال شمسی تقریباً 48 سال و 6 ماه میشود.

مسأله: زنی که شک دارد یائسه شده یا نه، هرگاه خونی ببیند و نداند حیض است یا نه، باید بنا بگذارد که حیض است و هنوز یائسه نشده است.

مسأله: اگر زنی بگوید یائسه است، قبول ادّعای او اشکال دارد.

01 نظر

  1. 5 دی 1402

    سهیلا سعادتی

    سلام. راجع به موضوعات خوبی مطلب میگذارید. سپاس

یک نظر بگذارید