نحوه اثبات صیغه یا ازدواج موقت

اثبات ازدواج موقت به آن دلیل حایز اهمیت است که گاهی زوجه در طول عقد موقت باردار می شود و به همین دلیل ، اگر عقد موقت به ثبت نرسیده باشد ، اصولا گرفتن شناسنامه برای فرزند متولد از عقد موقت دشوار است . علاوه بر این ، دریافت مهریه زن در عقد موقت و همچنین نفقه در عقد موقت ، منوط به آن است که زن بتواند ابتدا عقد موقت را به اثبات برساند . به همین دلیل ، نخست ، اثبات ازدواج موقت یا صیغه توسط دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به اصل دعوای نفقه ، مهریه یا شناسنامه فرزند رسیدگی خواهد شد .

ادله اثبات دعوا بر اساس قانون عبارتند از شهادت ، اقرار ، سند ، تحقیقات محلی ، رجوع به کارشناس ، سوگند و … . بنابراین ، در صورت اقامه دعوا در دادگاه توسط زن ، نحوه اثبات ازدواج موقت آن است که زن با استناد به یکی از دلایل پیش گفته ، ادعای خود را ثابت کند . بنابراین ، اگر زن شاهدی دارد که از ازدواج موقت میان زوجین مطلع است ، می تواند به شهادت او استناد کند . یا اگر مرد در دادگاه ضمن صحبت های خودش اقرار به ازدواج موقت با زن کند ، ازدواج موقت میان زوجین ثابت می شود . همچنین در صورتی که زن و مرد با هم زندگی مشترک داشته اند و مرد وسایل و لوازمی را برای زندگی مشترک تهیه کرده می تواند قرینه ای بر ازدواج موقت یا صیغه میان زوجین باشد .

یک نظر بگذارید