کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

دفتر ازدواج 355 و طلاق 41 با هدف افزایش آگاهی و تبیین سبک زندگی سالم، بخش کارگاه آموزشی را راه اندازی کرده است.  کارگاه های آموزشی ازدواج دائم، ازدواج موقت، طلاق و اجراییه در زمینه های مسائل شرعی، مسائل حقوقی و سبک زندگی محتواهای مناسبی را در اختیار کاربران عزیز قرار میدهد.

1- ازدواج دائم

بخش ازدواج دائم شامل سه سر فصل با موضوعات مسائل شرعی، مسائل حقوقی و سبک زندگی می باشد. سعی شده است مطالب آموزشی موثر با هدف انتخاب صحیح، شناخت مولفه های تاثیر گذار در انتخاب، سبک زندگی ایرانی اسلامی و بیان نکات حقوقی و شرعی مرتبط با ازدواج دائم ارائه شود.

2- ازدواج موقت

بخش ازدواج موقت نیز با سه سر فصل مسائل شرعی، مسائل حقوقی و سبک زندگی، به بیان نکاتی مفید با محوریت ازدواج موقت می پردازد.

3- طلاق

دفتر طلاق 41 با بهره مندی از کارشناسان خبره با هدف کاهش آسیب ها و افزایش آگاهی، مطالب مفیدی را در سه سرفصل مسائل شرعی، مسائل حقوقی و سبک زندگی با محوریت طلاق ارائه کرده است.

4- اجرائیه

دفتر طلاق 41 خدمات اجرائیه را برای مراجعین محترم ارائه میدهد. لذا در بخش کارگاه آموزشی ، جهت آگاهی از مسائل حقوقی اجرائیه نیز نکات موثری ذکر شده است.